Imprægnering

Find os på Facebook

5. Kurvene står til afdrypning i ca. 10 min.

6. Kurven sænkes i en beholder med koldt vand for afskylning af rester af impræneringsvæske. (Afskylning 1).

7. Kurven sænkes i en beholder med koldt vand for afskylning af rester af impræneringsvæske (Afskylning 2).

8. Kurven sænkes derefter i en beholder med varmt vand tilsat specialolie, temperatur 90 grader i 30 min. for afhærdning af imprægneringsvæsken.

9. Kurven sættes til tørring så de bliver absolut tørre inden pakningen

10. Ved imprægnering 2 gange gentages punkt 2 – 10.

 

INTERESSERET I EN PRØVE?

Skulle dette have vakt jeres interesse, kan vi kontaktes for yderligere informationer og evt. aftale om prøve imprægnering.

Procedure for imprægnering

Emnerne pakkes i stålkurve

Emnerne pakkes i stålkurve, som varierer i størrelse efter emnerne.

  1. Affedtes i tørreovn 30 min. ved 150 grader.
  2. Kurven med emnerne afkøles i fri luft til stuetemperatur.
  3. Kurven sænkes i imprægneringsbeholderen og impræneringsanlægget startes.

 

 

4. Låget sænkes og sluttes automatisk.

  • Vakuum opbygges i beholderen i ca. 5 min. Ventil åbner herefter således at imprægneringsvæsken automatisk suges ind i beholderen. Når væskestanden har nået forudindstillet niveau lukkes ventilen automatisk.
  • Det kontrolleres herefter at alle emner er dækket af imprægneringsvæske.

Er alle emner ikke dækket, stoppes processen, niveauføler reguleres, og der startes på ny.

  • Emnerne vakuumimprægneres herefter i 10 min. (Tryk skal være mindre end 15 mbar) Dette efterfølges af 10 min. trykimprægnering. (Tryk skal være 1 bar).
  • Efter endt trykimprægnering, presses imprægneringsvæsken tilbage i lagertank, og trykket afblæses i beholder, hvorefter låget åbner.
  • Kurvene løftes op af imprægneringsbeholderen.

Kurven sænkes i imprægnerings-beholderen

BLÆRE SEAL ApS

Fælledvej 4, Blære | DK-9600 Aars

Telefon +45 9866 6322

Fax. +45 9866 6524

CVR. 30713133